K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stypendia dla twórców kultury

0

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku ogłosił nabór wniosków na stypendia marszałka dla twórców szeroko rozumianej kultury. Do podziału w tym roku jest 600 tysięcy złotych.

Organizatorzy informuję, że „stypendium jest przyznawane na realizację określonego projektu o charakterze artystycznym w 2023 r., który dotyczy m.in.: muzyki, literatury, teatru, sztuk wizualnych i rzeźby. Osoba, która o nie wnioskuje, musi mieszkać lub tworzyć na terenie województwa pomorskiego lub projekt musi dotyczyć naszego regionu. Wniosek o stypendium należy wypełnić za pomocą Elektronicznego Formularza systemu Witkac estypendia.pl dostępnego pod adresem https://pomorskie.estypendia.pl i złożyć go w systemie. Następnie należy go wydrukować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli nie zostały dołączone bezpośrednio w systemie), złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27), w godz. 7.45-15.45.

Ewentualnie można wydrukować wniosek z systemu, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli nie zostały dołączone bezpośrednio w systemie), wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze), w terminie do 19 grudnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), lub wygenerować plik wniosku z systemu i wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), w terminie do 19 grudnia 2022 r., do godz. 23.59.

Informacji o stypendiach dla twórców kultury udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:
Renata Wierzchołowska, tel. 58 32 68 284, Anna Maliszewska, tel. 58 32 68 404, e-mail: [email protected], Grażyna Bonisławska, tel. 58 32 68 286, e-mail: [email protected]

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: Jesteś twórcą kultury? Zdobądź stypendium marszałka województwa – Pomorskie.eu (opr. rkh)

Skomentuj