K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kamienica w nowej szacie

0

Kończą się prace rewitalizacyjne dawnej mieszczańskiej kamienicy na Starym Rynku 5 w Słupsku. To jedna z trzech zachowanych w tym miejscu po II wojnie światowej. Budynek prawdopodobnie powstał na fundamentach pochodzących jeszcze z I połowy XVIII wieku i od dwustu lat z niewielkimi przerwami prowadzona w nim była działalność farmaceutyczna. Do dziś zresztą kontynuowana, ponieważ w kamienicy na parterze zlokalizowana jest Apteka Gemini. Wcześniej, wraz ze zmianami właścicielskimi apteka przy Starym Rynku nosiła nazwy „Miejska”, „Ratuszowa”, „Dworska”, a także – w wieku XX – „Pod złotym orłem”. Może w przyszłości udałoby się odtworzyć figurę tego ptaka, która pierwotnie spoczywała na konsoli powyżej wejścia głównego? Na zachowanych zdjęciach archiwalnych taki orzeł jeszcze widnieje.
.
Jak informuje referat rewitalizacji słupskiego ratusza, zakres prac budowanych obejmował obecnie renowację ściany frontowej i tylnej oraz dachu kamienicy. Na pokrycie części kosztów remontu przeznaczone zostały środki z budżetu miasta w ramach pilotażowej edycji programu dotacyjnego z budżetem w wysokości miliona złotych, z którego mogli skorzystać właściciele bądź użytkownicy wieczyści kamienic położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Słupsku. Kwota dotacji nie mogła być większa niż 50 procent szacowanej wartości kosztów renowacji ani przekroczyć 100 tysięcy złotych. Do wsparcia z zasobów miejskich zakwalifikowało się dziesięć kamienic zlokalizowanych przy ulicach: H. Kołłątaja 7 i 9, Świętopełka 2, Wojska Polskiego 37, L. Zamenhofa 4, A. Łajming 4, M. Konopnickiej 17, Deotymy 14 oraz przy placu Dąbrowskiego 4 i Starym Rynku 5. (jwb, fot. WUOZ w Gdańsku, Oddział w Słupsku, zdj. arch.)

Skomentuj