K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Koniec z zielonymi i brązowymi workami na odpady

0

Od 1 stycznia 2023 roku mieszkańcy Słupska zapłacą więcej za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wzrost nie będzie znaczący, niemniej dopełni pakietu podwyżek szykowanych przeciętnemu obywatelowi w kraju od nowego roku. O 50 groszy podniesiona zostaje tzw. opłata śmieciowa liczona od każdego mieszkańca miasta. Ze stawki 21 złotych wzrasta ona do 21,5 złotego, a dla osób w zabudowie jednorodzinnej kompostujących odpady bio obniżona zostanie o 2 złote i wyniesie 19,5 złotego. Opłata dla gospodarstwa domowego nadal naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ci, którzy nie zastosują się do wymogów selektywnej zbiórki odpadów, zapłacą potrójną wartość stawki. Ale to niejedyne zmiany zapowiadane przez ratusz.
.
Wprowadzony zostaje nowy sposób gromadzenia odpadów ze szkła i odpadów bio. Od nowego roku mają one być składowane w pojemnikach. Decyzja o całkowitym wyeliminowaniu z użycia worków do tych frakcji podyktowana była presją proekologiczną, czyli rezygnacją z jednorazowych opakowań na rzecz pojemników wielokrotnego użycia. Co za tym idzie, właściciele domków będą zobowiązani samodzielnie zadbać o zaopatrzenie się w pojemniki na szkło. Jednocześnie szefowa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku przypomina, że pojemniki na odpady bio miasto udostępniło mieszkańcom już wcześniej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej kierownictwa ratusza dyrektor Katarzyna Guzewska zaznaczyła także, że można na swojej posesji mieć kilka pojemników do tych frakcji i każda ich ilość zostanie przez miasto odebrana. Zwiększona ma być również częstotliwość odbiorów śmieci wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD.
.
– Do tej pory było to 12 razy, czyli zbiórka raz w miesiącu, teraz powiększamy ją do 16 razy w ciągu roku. Oczywiście stosowne harmonogramy trafią do państwa skrzynek i każdy będzie wiedział, kiedy dany odpad będzie mógł wystawić do odbioru – mówi Katarzyna Guzewska. – To wszystkie zmiany, nie ma ich dużo: podwyżka, pojemniki i częstszy odbiór odpadów wielkogabarytowych.
.
Przy zaopatrywaniu się w pojemniki na szkło należy zachować odpowiednią kolorystykę – ma to być pojemnik zielony.
.
– Pracownicy wydziału już pojawiają się w państwa domach i roznoszą zawiadomienia podatkowe, bo taki jest obowiązek ustawowy i każdy z państwa musi otrzymać je na adres domowy – mówi dyrektor wydziału gospodarki komunalnej. – Tak więc wraz z zawiadomieniami ta informacja o pojemnikach trafi do państwa skrzynek – jakie muszą być, w jakich kolorach i jak będzie następował odbiór tych dwóch frakcji.
.
Pojemniki mieszkańcy muszą nabyć we własnym zakresie. Nabyć je można głównie w sklepach budowlanych popularnych sieci handlowych. Ponieważ są to produkty standaryzowane, nie będzie problemu z ich dopasowaniem do systemu odbioru śmieci. Podwyżki za odpady komunalne wiążą się przede wszystkim z planem zwiększenia częstotliwości wywozu śmieci wielkogabarytowych – bo takie prośby mieszkańców miały docierać do urzędników – i wyższymi kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami, głównie wyższymi cenami w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. (jwb)

Skomentuj