K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stulatkowie z honorowymi świadczeniami

0

Na Pomorzu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 194 świadczenia dla stulatków. W oddziale słupskim – 27. Świadczenie to przyznawane jest z urzędu i przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, niezależnie od emerytury czy innych dodatków. Wysokość tego wyjątkowego świadczenia od marca bieżącego roku wynosi 4.944,79 zł brutto. Jak informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS, wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 procent przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.
.
Aby otrzymać świadczenie honorowe w wypadku osób, które osiągnęły 100 lat, a które przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi i z tego powodu nie mogły pracować i nie mają prawa do świadczeń, niezbędne jest złożenie wniosku, do którego trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego może to zrobić członek rodziny.
.
W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało w skali kraju 1,4 tysiąca osób, rok później 1,5 tysiąca, a w 2016 roku 2,3 tysiąca stulatków. Obecnie ZUS wypłaca takie świadczenia blisko 2,7 tysiąca uprawnionych. Rzecznik pomorskiego ZUS podaje, że prognozowana liczba świadczeń wypłacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencję wzrostową i w 2035 będzie bliska 10 tysięcy. (opr. jwb, fot. Ryszard Hetnarowicz)

Skomentuj