K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Markos – Firma Dobrze Widziana

0

Sposób funkcjonowania na rynku, troska o ekologię, komunikacja z pracownikami, wizja rozwoju i sposoby jej realizacji, wpływanie na rozwój regionu – zwłaszcza te obszary doceniono podczas typowania laureatów tegorocznej edycji konkursu Firma Dobrze Widziana, organizowanego przez Business Centre Club. Wśród nagrodzonych firm znalazł się również Markos z Głobina.
.
O przyznaniu wyróżnienia dla lidera branży kompozytowej na Pomorzu Środkowym zdecydowały działania, które firma zawarła w przesłanym do organizatorów raporcie z naciskiem na praktyki realizowane w obszarach polityki kadrowej, norm i zasad obowiązujących w kontaktach z kontrahentami, przykłady inicjatyw związanych z angażowaniem się w sprawy lokalne, jak również konkretne rozwiązania wpływające na stan środowiska naturalnego w bezpośrednim otoczeniu. Nagrodę podczas gali w Pałacu Saskim w Warszawie odebrał Szymon Koseski, członek zarządu Markos.
.
– To nagroda, po którą sięgnął cały nasz zespół, nieustannie udoskonalając to, co dzieje się wewnątrz naszej firmy, jak również aktywnie angażując się w życie regionu, w którym funkcjonujemy jako firma i społeczność. Staramy się łączyć sukcesy na polu ekonomicznym i organizacyjnym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, tworząc firmę o wyjątkowym DNA – przyznaje Szymon Koseski.
.
Celem konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat CSR [Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu] i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. O prestiżowe wyróżnienie mogły starać się przedsiębiorstwa prywatne, państwowe lub jego oddziały.
.
– Mamy ściśle wytypowane i określone pola współpracy w obszarze CSR, które pomagają nam skutecznie realizować strategię firmy świadomej istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że to, co robimy na obszarze Pomorza Środkowego, jest zauważane i dostrzegane przez jurorów z centralnej Polski. Mamy poczucie misji budowania silnego gospodarczo i rozwojowo regionu, którego jesteśmy częścią – podkreśla Karol Kotusiewicz, PR manager w firmie Markos.
.
Markos znalazł się w prestiżowym gronie laureatów drugi rok z rzędu. Firma specjalizuje się w wyrobach kompozytowych. Działa na rynku od 1991 roku. Obecnie jest jednym z największych pracodawców na Pomorzu Środkowym. (źródło: Markos)

Skomentuj