K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mobilne miasteczka rowerowe

0

Projekt Słupska pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku” uzyskał dofinansowania w kwocie ponad 433 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad pół miliona złotych.

Pieniądze pozyskane z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko pozwolą na podjęcie kilu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych i edukacji komunikacyjnej najmłodszych słupszczan. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ulicy Jagiełły wyposażona zostanie w sekundnik. Przy skrzyżowaniu ulic Akacjowa i Gdyńska powstanie nowe przejście przejście dla pieszych. Największą inwestycją będzie zakup siedmiu mobilnych miasteczek rowerowych.

– Dzieci, które u nas w czwartej klasie szkoły podstawowej zdają na kartę rowerową, niestety nie mają gdzie ćwiczyć – mówi Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami UM w Słupsku. – Nie mają gdzie wiedzy teoretycznej pozyskanej na zajęciach z techniki wdrażać w praktyce. Ten konkurs umożliwiał to, żeby nie budować trwałych asfaltowych miasteczek, ale doposażyć większą liczbę szkół miasteczkami mobilnymi. Mamy trzy miasteczka o wymiarach 16×20 metrów i cztery miasteczka o wymiarach 20×30 metrów.

Miasteczka rowerowe, które instalować można zarówno na placach szkolnych jak i w salach gimnastycznych, trafią do SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 przy ul. St. Leszczyńskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 przy ul. Hubalczyków, SP nr 6 przy ul. St. Starzyńskiego, SP nr 8 przy ul. Artura Grottgera, SP nr 9 przy ul. Stanisława Małachowskiego, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 przy ul. Orląt Lwowskich i Zespołu Szkół Ogólnokształcących SP nr 16 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Marii Zaborowskiej.

Projekt realizowany będzie w pierwszych trzech kwartałach przyszłego roku, ale kierownictwo ratusza ma nadzieję, że już w maju, kiedy to wypadają egzaminy na kartę rowerową, rowerowe miasteczka mobilne będą już do dyspozycji uczniów. (rkh)

Skomentuj