K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przedszkola z certyfikatem

0

Kolejne słupskie przedszkole dołączyło do grona placówek szczycących się Certyfikatem Przedszkola Daltońskiego. Po prekursorze na tym terenie, czyli przedszkolu „Słupski Chłopczyk”, certyfikat uzyskało przedszkole „Calineczka”.

Przed dwoma laty Miejskie Przedszkole nr 19 „Słupski Chłopczyk” w Słupsku jako pierwsze w mieście zdobyło Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Starania o to zaczęły się jednak wcześniej.

– Tę przygodę moje przedszkole rozpoczęło w roku 2017 i od tego roku jesteśmy objęci patronatem Polskiego Stowarzyszenia Dalton – informuje Alina Bieńkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku. – Pierwsza certyfikacja nastąpiła po trzech latach szkolenia całego zespołu. W tym roku, po reaudycie uzyskaliśmy ponowny certyfikat i te działania zamierzamy kontynuować dalej. Cały Plan Daltoński wspiera się na trzech filarach – samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Jesteśmy ukierunkowani na samodzielność dziecka, które uczestniczy równo z nami w całym procesie edukacyjnym. Plan daltoński przygotowuje go do kolejnych etapów edukacji, ale pozwala przygotować również do dalszego etapu życia. Ukierunkowani jesteśmy na samodzielność i otwartość dziecka. Dzieci same potrafią sobie określić czas i dobór materiału, starać się rozwiązywać samodzielnie pojawiające się problemy.

Dominika Wojciechowicz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 11 „Calineczka” w Słupsku, które w tym roku dołączyło do placówek certyfikowanych dodała, że Plan Daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Od początku wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu. Ważne jest również to, że wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, skłania do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Te wartości podkreśliła także Magdalena Młynarczyk, mama przedszkolaków z „Słupskiego Chłopczyka”. Zwróciła uwagę na tygodniowy rozkład zajęć.

– Dzieci wchodzą do przedszkola i zostają zapoznane z planem tygodnia, z zadaniami do wykonania – mówi Magdalena Młynarczyk. – To w ich gestii jest zaplanowanie sobie tego, w którym dniu wykonają daną pracę. Oczywiście jest wcześniej instruktaż przeprowadzony przez panie. W momencie, kiedy dziecko wykona wszystkie zadania otrzymuje czas, który może przeznaczyć na zabawę w danym kąciku. Są różne strefy. Może sobie odpocząć, może skorzystać z kącika czytelniczego czy też pomagać innym. Dzieci uczęszczające do tego przedszkola nauczone są współpracy między sobą. Kiedy pojawi się jakiś problem, nie lecą od razu do pani z prośba o pomoc. Mają spróbować same rozwiązać daną sytuację, poprosić kolegę lub koleżankę o pomoc, a jeśli w konkretnej sytuacji nie mogą poradzić sobie grupowo, wtedy proszą nauczycielkę o pomoc. Uważam, że dzieci, które od najmłodszych grup trafiają do przedszkola daltońskiego potrafią sobie poradzić z problemami, które mogą napotkać w domu, na ulicy i potrafią pomóc innym.

Oba słupskie przedszkola wpisują się tym samym w sieć atrakcyjnych placówek, które starają się kroczyć ścieżkami nowoczesnej edukacji przedszkolnej. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj