K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ruszyły zapisy na dodatek elektryczny

0

Ruszyły zapisy na rządowy dodatek elektryczny. Od 1 grudnia można wnioskować o dopłatę do rachunków za prąd w kwocie nawet 1.500 złotych. Wnioski mieszkańców Słupska przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. O wsparcie finansowe mogą starać się jednoosobowe i wieloosobowe gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatek jest jednym z elementów rządowej tarczy energetycznej. Należy przy tym zaznaczyć, że dopłata nie przysługuje tym odbiorcom prądu, którzy mają np. mikroinstalacje fotowoltaiczne.
.
Jak informuje dyrektor MOPR Marcin Treder, dodatek elektryczny przyznawany jest bez względu na skalę dochodów w gospodarstwie, przy czym jego podstawowa wysokość wynosi 1.000 złotych. Ci jednak, którzy w roku 2021 zużyli więcej niż 5 MWh, mogą liczyć na dodatek zwiększony do kwoty 1.500 złotych. Takie osoby muszą wtedy dołączyć zaświadczenie od podmiotu dostarczającego energię elektryczną, który potwierdzi wyższe zużycie prądu w danym gospodarstwie w roku 2021.
.
Co ważne, za warunek konieczny do otrzymania dodatku uznaje się dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 roku, ewentualnie po tym dniu w sytuacji, kiedy główne źródła ogrzewania zgłaszane są lub wpisywane do CEEB po raz pierwszy. Jeśli zgłoszenia do ewidencji nie dokonano we wskazanym terminie, ustawodawca dopuszcza pewną modyfikację: w takim wypadku przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, którego celem będzie potwierdzenie, że rzeczywistym źródłem ogrzewania jest to wskazane we wniosku.
.
Wnioski o dodatek elektryczny będą przyjmowane przez najbliższe 3 miesiące, do końca lutego, natomiast wypłata środków nastąpi do 31 marca 2023 roku. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie MOPR przy ulicy Słonecznej 15 D, w pokoju nr 12 – na parterze – w godzinach od 8 do 14 w dni powszednie. Dokonać tego można także drogą pocztową – na adres placówki – lub elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.
.
Zainteresowanie dodatkami w ramach tarczy energetycznej jest wśród mieszkańców Słupska bardzo duże. Z końcem listopada pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zakończyli przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy i dopłaty do innych źródeł ciepła. Statystyki wskazują, że ponad 4 tysiące słupszczan przystąpiło do tego programu. W wypadku dopłaty elektrycznej MOPR szacuje, że wnioskodawców będzie już zdecydowanie mniej, w granicach 200-300 gospodarstw domowych.
.
Dodatek do opłat za prąd wypłacany będzie jednorazowo. W wypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka danego gospodarstwa, przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył go jako pierwszy. Dodatek elektryczny dotyczy wyłącznie tych gospodarstw, które wcześniej nie skorzystały z dodatku węglowego lub dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Formularze wniosku elektrycznego można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Słonecznej w Słupsku. (jwb)

Skomentuj