K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W stronę społecznej asymilacji

0

Konkurs grantowy pod hasłem Pomorskie z Ukrainą pozwolił Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie pozyskać 500 tysięcy złotych. Dzięki temu z różnych form wsparcia skorzystać będą mogli przebywający w mieście Ukraińcy, którzy granice Polski przekroczyli po 24 lutym br.

Słupski MOPR jest obecnie na etapie podpisywania umowy Z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Jeszcze w tym miesiącu ruszy realizacja tego projektu, który jest ukierunkowany na wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i integracyjnych Ukraińców przebywających w Słupsku.

– W ramach projektu udało się pozyskać środki na realizacje bonów edukacyjnych zawodowych – informuje Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora MOPR w Słupsku. – Obywatele z Ukrainy będą mieli możliwość zgłoszenia się do nas i pozyskania dofinansowania do opłat w szkołach prywatnych czy na studiach podyplomowych. Ten katalog jest szeroki i otwarty. To także bony zawodowe na realizację w wybranych miejscach, wybranych również przez te osoby. W ramach projektu będziemy także zatrudniać osobistych asystentów, czyli zawierać umowy z osobami chętnymi do wsparcia, pomagającymi obywatelom z Ukrainy poruszać się po naszym mieście, załatwiać sprawy urzędowe, zawodowe, pomagać w tłumaczeniu dokumentów. I w tym wypadku katalog wsparcia jest bardzo szeroki i będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Projekt obejmuje także możliwość sfinansowania korepetycji dla dzieci z rodzin ukraińskich, zajęć dodatkowych, a także udziału w wydarzeniach kulturalnych czy zajęciach tematycznych w placówkach wsparcia dziennego. W ramach grantu i interwencji kryzysowej MOPR będzie mógł sfinansować schronienie, wyżywienie czy tłumaczenie dokumentów. Projekt będzie realizowany do końca lipca przyszłego roku.

Pracownicy MOPR-u zakładają, że z projektu skorzysta minimum 50 osób, chociaż ośrodek nie dysponuje żadną statystyką pozwalającą określić skalę potrzeb. W najbliższym czasie ukaże się informacja o tym projekcie na stronie internetowej MOPR, zawierająca formularze rekrutacyjne. Powiadomienia o możliwościach projektowych przekazywane będą także przez pracowników socjalnych słupskiego ośrodka. (rkh)

Skomentuj