K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Głobino z nową siecią kanalizacji sanitarnej

0

Władze samorządowe gminy Słupsk podpisały umowę na realizację inwestycji związanej z kompleksową przebudową i modernizacją istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie. Jak informuje Urząd Gminy Słupsk, zadanie podzielone zostanie na trzy odcinki. W sumie powstanie prawie 3,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji robót budowlanych zaplanowano na połowę listopada 2023 roku.
.
Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na poziomie 5,52 miliona złotych brutto.
Inwestycja przebudowy i modernizacji podziemnej infrastruktury sanitarnej uzyskała dofinansowanie z projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”. Wsparcie środków zewnętrznych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi nieco ponad 2,58 miliona złotych. (opr. jwb)

Skomentuj