K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozstrzygnięcie przed świętami

0

Słupszczanie muszą poczekać prawie do Bożego Narodzenia, by dowiedzieć się, kto zbuduje połączenie drogowe między ulicami Poznańską a Bohaterów Westerplatte. W sytuacji licznych zapytań potencjalnych wykonawców czwartego odcinka ringu miejskiego termin otwarcia kopert został przełożony na 22 grudnia.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, działający w imieniu inwestora jakim jest Miasto Słupsk, zobligowany jest do udzielenia wyjaśnień na pytania oferentów zainteresowanych udziałem w przetargu. Tych pojawiło się na tyle dużo, że zaszła konieczność przełożenia wcześniej zaplanowanego terminu otwarcia kopert z ofertami. Obecnie wyznaczono taki na 22 grudnia na godz. 10.15, a kwadrans wcześniej zakończy się przyjmowanie ofert wraz z niezbędnymi dokumentami.

Przypomnijmy, że IV etap budowy słupskiego ringu miejskiego zakłada powstanie dwupasmowego połączenia drogowego pomiędzy ulicami Poznańską i Bohaterów Westerplatte. Inwestycja zakłada również powstanie infrastruktury pieszo-rowerowej, zagospodarowanie terenu, instalację oświetlenia i budowę kolejnej przeprawy mostowej przez Słupię. Swoim wyglądem most przez rzekę będzie przypominał wiadukt istniejący już nad torami w ciągu ulicy Koszalińskiej.

W sierpniu miasto pozyskało na realizację tej inwestycji 200 milionów złotych z funduszy rządowych. (rkh)

Skomentuj