K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

20 milionów złotych na nowe inwestycje AP

0

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował dziś podczas konferencji prasowej o zapewnieniu Akademii Pomorskiej w Słupsku finansowania na realizację kolejnych inwestycji. Nowe środki to możliwość coraz lepszego rozwoju uczelni zarówno w obszarach badawczych, jak i kształcenia.
.
– Gdy na początku czerwca 2019 roku, jeszcze jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisywałem decyzję o uruchomieniu kierunku prawo w Akademii Pomorskiej, wielu zastanawiało się, czy to dobry pomysł. Nie miałem wątpliwości, że to nowe szanse edukacyjne dla regionu i duża szansa na rozwój uczelni – mówi poseł ziemi słupskiej Piotr Müller.
.
Wysoki poziom prowadzenia działalności naukowej zaowocował w tym roku przyznaniem uczelni kategorii badawczej „A” w dyscyplinie: nauki prawne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Nowe finansowanie umocni funkcjonowanie Instytutu Prawa i Administracji, dając tym samym szansę na realizowanie dalszych celów naukowych i infrastrukturalnych.
.
Ostatnie lata to stały rozwój Akademii Pomorskiej. Poseł Piotr Müller podkreślił, że realizacja tak licznych inwestycji stała się możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu z rządu. Tak było m.in. w wypadku zabytkowej stołówki wojskowej, która została przekształcona w nowoczesną, wielofunkcyjną aulę. Adaptacja niszczejącego budynku na potrzeby uczelni wiązała się wtedy z dofinansowaniem na poziomie około 10 milionów złotych.
.
Dziś pojawia się możliwość finansowania kolejnych celów inwestycyjnych, m.in. w zakresie rozwoju Instytutu Prawa i Administracji czy powstania Terenowej Stacji Badawczo-Dydaktycznej. Stacja będzie działała w wielu obszarach: edukacja, promocja, tworzenie sieci współpracy oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań inteligentnych technologii w odniesieniu do rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony środowiska na obszarach wiejskich Pomorza.
.
– Akademia Pomorska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła bardzo duże zmiany dotyczące profilów studiów i przekształciła się z typowej uczelni nauczycielskiej w wieloprofilową akademię. Dodatkowym atutem placówki jest świetne funkcjonowanie Instytutu Prawa i Administracji. Bardzo się cieszę, że rozwój infrastruktury pomoże w rozwoju uczelni i mam nadzieję, że przyciągnie rzesze studentów – mówi rzecznik prasowy rządu. (opr. jwb, źródło i wizualizacje: Biuro Poselskie Piotra Müllera)

Skomentuj