K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Laptopy z programu Granty PPGR do odbioru

0

Urząd Miejski w Słupsku informuje, że rozpoczyna się akcja wydawania sprzętu komputerowego osobom zakwalifikowanym do programu Granty PPGR. Akcja prowadzona będzie w dni powszednie od 12 do 20 grudnia w sali 212 słupskiego ratusza. Beneficjenci projektu grantowego proszeni są o obecność w terminach wskazanych poniżej i wzięcie ze sobą dowodów tożsamości oraz numerów PESEL dzieci.
.
Nazwiska wnioskodawców zaczynające się na litery:
od A do Dob
12.12.2022, godz. 9-14
.
od Dol do Kar
13.12.2022, godz. 9-14
.
od Kas do Mar
14.12.2022, godz. 9-14
.
od Mat do Prze
15.12.2022, godz: 9-14
.
od Przy do Szcz
16.12.2022, godz. 9-14
.
od Sze do Wy
19.12.2022, godz. 9-14
.
od Z do Ż
20.12.2022, godz. 9-14
.
UWAGA!
1. Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie, która składała oświadczenie umożliwiające udział w projekcie według załączników nr 7 i 8 do regulaminu konkursu.
2. Dziecko, które od listopada 2021 roku, tj. od momentu złożenia przez rodzica bądź opiekuna prawnego oświadczenia (załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, jest zobowiązane podpisać umowę we własnym imieniu i odebrać sprzęt osobiście. Również ww. osoba musi wypełnić załącznik nr 8 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – i dostarczyć w dniu odebrania sprzętu (proszę o wydrukowanie w kolorze lub istnieje możliwość wypełnienia na miejscu). Druk do pobrania – załącznik nr 8: https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/przekazanie-sprzetu-komputerowego-w-ramach-programu-granty-ppgr-wsparcie-dla-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym.
3. W sytuacjach, kiedy rodzic lub pełnoletnie dziecko nie może odebrać komputera w wyznaczonym terminie, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Edukacji w celu ustalenia innego terminu odbioru – tel. 59 8488 322. (opr. jwb)

Skomentuj