K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Elektroniczne zaświadczenia skarbowe

0

Nie tylko przedsiębiorcy stają często przed konieczności okazania się konkretnym zaświadczeniem wystawianym przez urząd skarbowy. To wymaga wizyty w urzędzie i oczekiwania na wydanie potrzebnego dokumentu. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku przypomina, że istnieje o wiele prostsza droga, czyli zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego (e-US).

„Zaświadczenie krok po kroku
• logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na e-korespondencję,
• składasz wniosek o wydanie zaświadczenia,
• otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku,
• pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”,
• plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji.

Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US?
• o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
• o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);
• o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).
Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut. Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia?
• pracownik instytucji korzystającej z zaświadczenia otrzymuje je w formie pliku
• plik zawiera podpis elektroniczny w postaci:
◦ kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
◦ kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika urzędu skarbowego
• do zweryfikowania podpisu w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny)
• raport z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.

Zaświadczenia elektroniczne wydawane w e-US powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.” (opr. rkh)

Skomentuj