K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Komunikacja miejska w czasie świąt

0

W dniach od 23 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku zostanie zmieniony rozkład jazdy autobusów w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje poniżej o czasowej korekcie.
.
Piątek, 23 grudnia:
• obowiązywać będzie dotychczasowy rozkład jazdy z wyjątkiem linii nr 10,
• w związku z rozpoczęciem ferii w szkołach na linii nr 10 nie zostaną wykonane kursy zabezpieczające obsługę szkół w Kobylnicy, tj. o godzinie 7:01 z przystanku Kobylnica – Baza MZK do CH Jantar przez Bolesławice, o godzinie 13:35 i 15:16 z Kobylnicy do CH Jantar przez Bolesławice oraz o godzinie 14:48 z CH Jantar do Kobylnicy; pozostałe kursy linii nr 10 będą wykonywane bez zmian,
.
Wigilia, sobota, 24 grudnia:
• na wszystkich liniach obowiązuje standardowy sobotni rozkład jazdy z wyjątkiem linii nr 8, która nie będzie funkcjonować przez cały dzień, oraz linii nr 21, w ramach której zostaną wykonane wyłącznie kursy wczesnoporanne,
• w związku ze spodziewanym znaczącym spadkiem zapotrzebowania na usługi komunikacji miejskiej około godziny 15:30 zakończą funkcjonowanie linie nr 3, 4, 5, 9 i 19,
• na linii nr 5 ostatni kurs o godzinie 15:06 z CH Jantar zostanie wyjątkowo wykonany na dłuższej trasie – do Widzina,
• linie nr 1, 2, 15, 16 i 18 będą funkcjonować do około godziny 18:00,
.
Boże Narodzenie – I i II dzień świąt, niedziela – poniedziałek, 25-26 grudnia:
• zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w niedziele i święta będą funkcjonować wyłącznie linie 1 i 15,
• dodatkowo w godzinach od około 10:00 do około 20:00 zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy funkcjonować będzie linia nr 2,
• pozostałe linie nie będą funkcjonować,
.
27-30 grudnia, wtorek – piątek:
• na wszystkich liniach obowiązuje standardowy powszedni rozkład jazdy z wyjątkiem linii nr 10, na której nie zostaną wykonane kursy zabezpieczające obsługę szkół w Kobylnicy, tj. o godzinie 7:01 z przystanku Kobylnica – Baza MZK do CH Jantar przez Bolesławice, o godzinie 13:35 i 15:16 z Kobylnicy do CH Jantar przez Bolesławice oraz o godzinie 14:48 z CH Jantar do Kobylnicy, pozostałe kursy linii nr 10 będą wykonywane bez zmian,
.
Sylwester, 31 grudnia, sobota:
• na wszystkich liniach obowiązuje standardowy sobotni rozkład jazdy, autobusy będą kursować do około godziny 19:00,
• na linii nr 5 ostatni kurs o godzinie 18:40 z CH Jantar zostanie wyjątkowo wykonany na dłuższej trasie – do Widzina,
• na linii nr 21 zostaną wykonane wyłącznie kursy wczesnoporanne,
.
Nowy Rok, 1 stycznia 2023 roku, niedziela:
• zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w niedziele i święta będą funkcjonować wyłącznie linie 1 i 15,
• dodatkowo w godzinach od około 10:00 do około 20:00 zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy funkcjonować będzie linia nr 2,
• pozostałe linie nie będą funkcjonować.
.
Od poniedziałku, 2 stycznia 2023 roku, przywrócony zostanie standardowy harmonogram funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wyjątkiem będzie piątek, 6 stycznia, kiedy na wszystkich liniach obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w niedziele i święta.
.
Z dniem 2 stycznia 2023 roku na trzymiesięczny okres próbny wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii nr 17 i 19.
.
Linia nr 17:
• uruchomiony zostanie kurs o godzinie 22:07 ze strefy ekonomicznej do pętli 11 Listopada przez ulicę Johannesa Wernera i Inkubator Technologiczny – odjazd z przystanku „Słupski Inkubator Technologiczny” o godzinie 22:13,
.
Linia nr 19:
• dotychczasowe kursy o godzinie 6:46 i 7:16 z pętli 11 Listopada do os. Batorego zostaną wydłużone do strefy ekonomicznej, jednocześnie dotychczasowe kursy o godzinie 7:18 i 7:48 z os. Batorego będą wykonywane ze strefy ekonomicznej – odjazd odpowiednio o godzinie 7:14 i 7:44,
• uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z pętli 11 Listopada do strefy ekonomicznej o godzinie 21:28.
.
W okresie próbnym monitorowana i weryfikowana będzie frekwencja pasażerów na nowo uruchomionych kursach. (opr. jwb)

Skomentuj