K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kto odpowiada za odśnieżanie w mieście?

0

Zima trwa w pełnej urodzie, co cieszy oko, jednak w wielu miejscach Słupska mieszkańcy narzekają na nieodśnieżone, oblodzone chodniki. Kto w mieście odpowiada za stan ulic w czasie zimy? Przede wszystkim dwie firmy – Eco-Plan i PGK, a także właściciele bądź zarządcy nieruchomości. Eco-Plan objęło swoim działaniem osiem osiedli: Piastów, Sobieskiego, Batorego, Konarskiego, Nadrzecze, Westerplatte i Akademickie i wszystkie parki. Z kolei PGK działa na terenie Starego Miasta, na osiedlach Słowińskim i Bałtyckim oraz na przystankach i jezdniach. Zakres prac i rejonizacja wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za odśnieżanie określone zostały zgodnie ze standardami oczyszczania miasta wskazanymi na stronie: https://zimslupsk.pl/sprzatanie-i-odsniezanie.html.
.
Kiedy uprzątnięciem śniegu zajmuje się właściciel bądź zarządca nieruchomości? Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości, bez względu na jej przeznaczenie i sposób użytkowania. Natomiast miasto odśnieża wtedy, gdy pomiędzy chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, przy czym trawnik ten nie należy do właściciela przyległej nieruchomości. (jwb)

Skomentuj