K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ulica Armii Krajowej z umową wykonawczą

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że w dniu wczorajszym, 20 grudnia, podpisana została umowa z firmą Egida, wykonawcą przebudowy ulicy Armii Krajowej w Słupsku. W ramach planowanej inwestycji modernizacji poddany zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów do styku z Kaszubską. Przebudowa nie obejmie tzw. plastikowego ronda. Po remoncie ulica Armii Krajowej dołączy do dziewięciu ulic w Słupsku, które w ostatnim czasie w ramach rewitalizacji miasta poddane zostały gruntownemu przemodelowaniu. Chodzi o ulice Długą, Ogrodową, Polną, Sygietyńskiego, Płowiecką, Dominikańską, Mostnika, Szarych Szeregów i Kowalską.
.
Zakres robót w toku realizacji inwestycji zbliżony będzie do tego, jaki wcześniej wiązał się z remontem ulicy Kowalskiej. Zgodnie z planami droga zyska nową jezdnię bitumiczną, nowe chodniki z płyt kamiennych – takich, jakie pojawiły się już na innych zrewitalizowanych ulicach Słupska, bitumiczną drogę rowerową, parkingi z drobnowymiarowej kostki kamiennej oraz elementy zagospodarowania zielenią. Co bardzo ważne, zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania z ulicą Henryka Pobożnego, które po zakończeniu inwestycji będzie mieć charakter klasycznego skrzyżowania trójwlotowego. W założeniach projektowych takie rozwiązanie poprawi czytelność układu komunikacyjnego, co jednocześnie powinno wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zniknie wysepka i poszerzony zostanie teren przy zabytkowym, XIX-wiecznym narożnym budynku, gdzie odtworzony zostanie historyczny miniogródek. ZIM informuje, że w ramach rozpoczynającej się właśnie inwestycji przebudowie poddana zostanie również sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie i oświetlenie drogowe. Na ulicy Armii Krajowej pojawią się takie same lampy, które już teraz oświetlają sąsiadującą z nią ulicę Szarych Szeregów.
.
Zgodnie z zawartą właśnie umową wykonawca będzie miał od dziś 10 miesięcy na przeprowadzenie całej inwestycji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę około 6,4 miliona złotych. Zadanie realizowane będzie jako element większego projektu – „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska”. (jwb)

Skomentuj