K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

12 tysięcy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie

0

1 stycznia ubiegłego roku ruszył w Polsce program Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Od tego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenia ponad 43 tysiącom dzieci z Pomorza. Suma wypłaconego wsparcia wyniosła około 234 milionów złotych.
.
Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice otrzymają maksymalnie 12 tysięcy złotych. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS wyłącznie na rachunek bankowy, w miesięcznych transzach po 500 złotych przez dwa lata lub po 1000 złotych przez rok. Wybór zależy od rodziców. Raz w okresie pobierania kapitału rodzic może złożyć wniosek o zmianę wysokości transzy i podwyższyć ją do 1000 złotych lub obniżyć do 500 złotych. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.
.
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu [email protected] lub bankowości internetowej, a wkrótce także poprzez aplikację mobilną mZUS.
.
Na rozpatrzenie wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa miesiące. Wypłata kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje do niego prawo. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Znajdzie ją w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, również wtedy, gdy wniosek został złożony poprzez aplikację, bank czy portal [email protected] (opr. jwb)

Skomentuj