K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nabór sportowych wniosków

0

Jeszcze tylko 10 dni można składać wnioski o nagrodę prezydenta Słupska za wysokie wyniki sportowe w roku 2022 oraz osiągnięcia w działalności sportowej. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, pula nagród zamyka się kwotą 40 tysięcy złotych.

W ubiegłorocznym naborze zgłoszono 102 wnioski, a nagrody zostały przyznane 82 osobom. Oprócz nagród finansowych były także wręczane nagrody rzeczowe.

– Pula nagród jest różnie dzielona – informuje Rafał Szymański, pełnomocnik prezydenta Słupska do spraw sportu. – Dwa lata temu najlepszy sportowiec, najlepszy trener mogli dostać nawet po 4 tysiące złotych, a w ubiegłym roku po 2 tysiące. Najniższe kwoty otrzymywali sportowcy ww kategorii młodzików. Oczywiście wszystko zależy od rangi sukcesu osiągniętego przez sportowca.

Te dokonania sportowe są przez regulamin ściśle określone. Są to miejsca I – VIII na igrzyskach olimpijskich i igrzyskach paraolimpijskich; miejsca I – VIII we współzawodnictwie sportowym na poziomie mistrzostw świata; miejsca I – VII we współzawodnictwie sportowym na poziomie mistrzostw Europy, miejsca I – VII we współzawodnictwie sportowym na poziomie mistrzostw Polski; miejsca I – III we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzywojewódzkim. Nagrody mogą być przyznane:zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, a osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację nadrzędną zajmującą się daną dyscypliną sportu.

Rafał Szymański podkreślił, że wnioski składać można zarówno w sportach olimpijskich, jak i nieolimpijskich. Dumą Słupska jest fakt honorowania nagrodami prezydenta także sportowców niepełnosprawnych. Przypomniał również, że wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu może składać sam zawodnik, trener dla zawodnika, sam trener lub działacz. Prawo to przysługuje także związkowi sportowemu lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, stowarzyszeniom kultury fizycznej lub organizacjom, w których zrzeszony jest zawodnik oraz właściwym komisjom Rady Miejskiej w Słupsku. Termin składania wniosków upływa 13 stycznia tego roku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Słupska. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj