K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Połamane brzozy w parku Wschodnim

0

W parku Wschodnim powstałym w ramach klinów zieleni kilkanaście drzewek, przede wszystkim młodych brzózek, uległo zniszczeniu. Rosły wzdłuż biegostrady komunikującej ulicę Hubalczyków i najdalsze zakątki ulicy Aluchny-Emelianow. Były to nasadzenia uzupełniające roślinność istniejącą w tym miejscu od dawna, m.in. drzewa owocujące, śliwy, jabłonie czy głogi.
.
Brzozy bardzo ładnie komponują się w krajobrazie miejskim, są gatunkiem ruderalnym, niewymagającym szczególnych warunków, choć preferują stanowiska nasłonecznione. Bywa, że pojawiają się nawet na słabych, piaszczystych terenach lub gruzowiskach. Niestety w parku Wschodnim część z około 30 nasadzeń brzóz nie przetrwała, w dobrej kondycji pozostały natomiast istniejące w większych grupach dawne samosiejki.
.
Czy mamy tu do czynienia z aktem wandalizmu? W tym wypadku – mówi Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku – był to skutek wyjątkowo niekorzystnych w ostatnim czasie warunków pogodowych. Drzewa uschły. Choć brzozy są dość odporne na suszę, to jednak płytki system korzeniowy sprawia, że w sytuacji gwałtownego spadku poziomu wód gruntowych mogą zasychać i zamierać. Jeśli do tego dodać ciężar śniegu zalegającego zimą na gałęziach i silne wiatry, może dojść do ich złamania.
.
Stan pozostałych roślin tworzących bioróżnorodność parku nie budzi zastrzeżeń. W bieżącym roku utracone nasadzenia mają zostać uzupełnione innymi gatunkami drzew, najprawdopodobniej wierzbami. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj