K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Coraz więcej cudzoziemców na rynku pracy

0

Według statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec listopada 2022 roku do ubezpieczeń w pomorskich placówkach ZUS zgłoszonych było ponad 67,6 tysiąca obcokrajowców. To około 3,5 tysiąca więcej niż w czerwcu i aż o 13,5 tysiąca więcej niż na koniec 2021 roku.
.
Rzecznik prasowy pomorskiego ZUS informuje, że liczba obcokrajowców, którzy zawarli umowę o pracę, przekroczyła 31,3 tysiąca i w porównaniu z końcem czerwca ub.r. wzrosła o prawie 3 tysiące, a z ostatnim dniem 2021 roku – o 4,5 tysiąca. Przybyło również cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec czerwca 2022 roku wynosiła 1.643 i wzrosła do 1.874 na koniec listopada. Pozostali obcokrajowcy na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.
.
Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cały czas dominują obywatele Ukrainy. Na koniec listopada ub.r. było ich prawie 50,5 tysiąca. To wzrost o ponad 2 tysiące w porównaniu do czerwca i o niemal 10,5 tysiąca w porównaniu do 2021 roku. Drugą grupę tworzy około 1,5 tysiąca Białorusinów – wzrost o 1 tysiąc od czerwca. Pierwszą piątkę zamykają posiadacze paszportów: Gruzji – 1439, Rosji – 1201 i Mołdawii – 1016.
.
Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS. (opr. jwb)

Skomentuj