K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pokój i Wojna w SCOPiES

0

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej władz Słupska otwarta została wystawa zatytułowana Pokój i Wojna – architektura Ukrainy. Organizatorami tej ekspozycji są Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Wystawa trafiła do Słupska z Warszawy, gdzie miała swoją premierę w siedzibie SARP-u w Pałacu Zamoyskich. Słupsk jest drugim przystankiem w jej wędrówce po największych miastach Polski.

– We wszystkich krajach świata organizowane są konkursy architektoniczne – mówi Maciej Araszkiewicz, prezes oddziału słupskiego SARP. – Również na Ukrainie w roku 2021 taki konkurs został zorganizowany i najlepsze projekty architektoniczne prezentowane są w pierwszej części tej wystawy. Ona nie mogła, ze względu na wojnę, być zaprezentowana na Ukrainie, w związku z tym SARP zaprosił tę wystawę do Polski, by odwiedziła miasta, w których funkcjonują oddziały naszego stowarzyszenia. W Słupsku zdecydowaliśmy ją umieścić w tej otwartej przestrzeni Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, by była dostępna dla możliwie jak największego grona mieszkańców.

Druga część wystawy obrazuje zniszczenia wojenne, jakich doznały budynki ukraińskich miast, natomiast trzecia część wiąże się już z planami odbudowy. Ukraińscy architekci soje propozycje wiążą z rozwojem budownictwa modułowego i konstrukcji wznoszonych w miarę szybko i możliwie tanim kosztem. Architektom chodzi także o tworzenie lokali mieszkalnych i biurowych, które możliwe byłyby do wykorzystania przez powracających do kraju rodaków, których biura i domostwa zostały zniszczone. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcie SCOPiES, a wejście na nią jest bezpłatne. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj