K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Najdłuższy odcinek S6 z pozwoleniem na realizację

0

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wojewoda wydał decyzję ZRID dla najdłuższego odcinka trasy S6 w województwie pomorskim. To połączenie Leśnic i Bożepola Wielkiego. Dzięki realizacji tej inwestycji kierowcy szybciej będą mogli przedostać się w kierunku Trójmiasta. Czas przejazdu tym odcinkiem skróci się o połowę. Korzyść będą też mieli mieszkańcy Lęborka, którzy zyskają południową obwodnicę miasta.
.
ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych. Plany zakładają, że 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Leśnicami koło Lęborka a Bożepolem Wielkim będzie dwujezdniowy, wyposażony w dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Powstaną też nowe węzły Lębork Południe, Lębork Wschód i Łęczyce, a węzeł Bożepole Wielkie zostanie rozbudowany.
.
W sumie zrealizowanych zostanie 17 dużych obiektów inżynierskich, w tym dwie estakady. Zgodnie z projektem drogi, które będą się przecinać z przyszłą drogą ekspresową, zostaną przebudowane. Powstaną też drogi dojazdowe do poszczególnych nieruchomości. Trasa wyposażona zostanie w przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne oraz system odwodnienia wraz z podczyszczaniem wód opadowych.
.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 29 lipca 2021 roku. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość umowy wynosi ponad 718,6 miliona złotych. Otwarcie trasy nastąpi w 2025 roku.
.
Pod koniec minionego roku do użytkowania oddane zostały trzy odcinki drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bożepolem Wielkim a Gdynią o długości około 42 kilometrów. Aktualnie w budowie jest odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej pomiędzy węzłami Chwaszczyno i Żukowo. Natomiast na wydanie decyzji ZRID – co najprawdopodobniej nastąpi w I połowie 2023 roku – czeka pięć kolejnych odcinków: cztery pomiędzy Słupskiem a Leśnicami oraz pozostała część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. (opr. jwb)

Skomentuj