K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tęcza zmieni nazwę

0

Dyrektor Państwowego Teatru Laki „Tęcza” w Słupsku wystąpił do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem o zmianę nazwy instytucji, którą kieruje. Chodzi o likwidację w nazwie przymiotnika „państwowy”, co będzie jedynie odbiciem stanu faktycznego.

Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Słupsku Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” zmieni swoją nazwę na Teatr Lalki Tęcza. Przygotowany już został projekt odpowiedniej uchwały, a jego rozpatrzenie wprowadzono do porządku obrad.

– Z tym zamiarem nosiliśmy się od dawna, ale zawsze było wiele ważniejszych spraw i wydarzeń – mówi Michał Tramer, dyrektor teatru i wnioskodawca zmiany. – W rzeczywistości jesteśmy od wielu, wielu lat samorządową instytucją kultury. Co równie ważne, ten teatr od początku był teatrem lalek Tęcza, a upaństwowiony został w 1966 roku wraz z przenosinami do Słupska. W latach 90. XX wieku jego utrzymanie i finansowanie spoczęło na samorządzie. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie tego do nazwy teatru. Wiąże się to z rozmowami prowadzonymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współfinansowania nas. Zmiana nazwy na pewno ułatwi finalizowanie tych ustaleń, chociażby w postaci odpowiedniego zapisu w umowie.

W uzasadnieniu projektu uchwały znalazł się zapis o zgodzie ministerstwa na dokonanie zmiany nazwy. Akceptacja przez radnych spowoduje jedynie konieczność zmiany zapisów w statucie – takie poprawki już zostały dokonane w załączniku do projektu uchwały – i w długoterminowych umowach słupskiej Tęczy. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 25 stycznia tego roku. (rkh)

Skomentuj