K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zamknięcie ulicy Mickiewicza

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że w dniach od poniedziałku, 16 stycznia do środy, 18 stycznia zamknięta będzie ulica Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego w kierunku Wojska Polskiego w Słupsku. Wyłączenie trasy z ruchu wiąże się z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po robotach, które prowadzone były w ramach budowy sieci cieplnej. Ma to związek z nową inwestycją mieszkaniową, która powstaje w kwartale ulic Mickiewicza, Żeromskiego i Wileńskiej.
.
Zapytanie w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie napraw nawierzchni i pokrycie kosztów z tym związanych skierowała do władz miasta radna Beata Chrzanowska. W odpowiedzi kierownictwo ratusza poinformowało, że zniszczonych nawierzchni po wybudowaniu sieci cieplnej dokona na swój koszt podmiot zajmujący pasy drogowe, czyli spółka Engie EC. (jwb)

Skomentuj