K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu

0

Od lutego 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Dotyczy to stopniowego dochodzenia do pełnej stawki za dobę hospitalizacji już od pierwszego dnia pobytu w placówce. W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 milionów złotych.
.
Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobytu w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia pobytu pacjenta w oddziałach szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana dopiero od trzeciego dnia tej opieki. Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym, czyli świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych.
.
Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów. Podwyżka będzie stopniowa.
W rezultacie za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu NFZ zapłaci około 50 procent pełnej stawki za hospitalizację, a w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć, co 17 procent, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100 procent. To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali.
.
– Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
.
Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 milionów złotych. Zmiany w rozliczaniu hospitalizacji wejdą w życie od lutego 2023 roku. Pod koniec grudnia 2022 roku NFZ wydał specjalne instrukcje, które pozwalają szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje, rozliczane według JGP. Miesięczny bufor jest potrzebny na dostosowanie systemów szpitalnych do nowych stawek za hospitalizację. Placówki mają na to czas do końca stycznia 2023 roku. (opr. jwb)

Skomentuj