K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skomunikowany urząd

0

W listopadzie ubiegłego roku na tyłach siedziby władz gminy Kobylnica oddano do użytku nowy budynek administracji, w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po relokacji części wydziałów i jednostek do nowych pomieszczeń oba budynki urzędu gminy czekała ostatnia operacja – połączenie galeriową konstrukcją na wysokości pierwszego piętra. Oddanie do użytku tego korytarza przewidziane jest na pierwszą dekadę lutego. Łącznik ma umożliwić pracownikom i klientom, w tym także osobom poruszającym się na wózkach, swobodne przemieszczanie się z jednego obiektu do drugiego.
.
Dziś na placu budowy prowadzony jest już montaż szklanych barier. Koszt przedsięwzięcia wynosi 980 tysięcy złotych, z czego prawie 200 tysięcy samorząd uzyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy. Na wykonanie tego zadania rozpisany został odrębny przetarg.
.
– Prace przebiegają w sposób prawidłowy, tak więc już wkrótce mieszkańcy gminy i pracownicy urzędu będą mogli z niego korzystać – mówi wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński. – Chcieliśmy mieć ten łącznik, aby w sposób bezkolizyjny przechodzić pomiędzy obiektami i żeby do tego starszego budynku miały dostęp osoby niepełnosprawne. Niestety nie można w nim zamontować windy, a dzięki nowemu rozwiązaniu będzie możliwość swobodnego dostępu do tego obiektu i do wszystkich spraw, które tu się załatwia – sekretariat, wójt, sekretarz, skarbnik – także dla osób niepełnosprawnych.
.
Galeriowy korytarz pomiędzy dwoma urzędami kończy inwestycję związaną z budową drugiego obiektu administracji samorządowej wraz z parkingiem na 50 miejsc dla samochodów, zlokalizowanym na tyłach urzędu. Nowa infrastruktura – poza łącznikiem – kosztowała ponad 5 milionów złotych i powstała dzięki środkom własnym samorządu i dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj