K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przygotowania do konsultacji w gminie Słupsk

2

Podsłupski samorząd wdraża procedurę zmiany nazwy z Gminy Słupsk ma Gminę Redzikowo. Podczas styczniowej sesji radni podjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną. Teraz czas na konsultacje społeczne z mieszkańcami, które na terenie gminy odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu.
.
Na podstawie zebranych materiałów i wyników konsultacji, które mają być przeprowadzone w lutym, jeśli finalnie gmina otrzyma mandat społeczny, do końca marca zostanie złożony stosowny wniosek do wojewody o zmianę nazwy jednostki samorządu. W kolejnym etapie wniosek opiniować będzie zarząd województwa, na koniec natomiast dokument trafi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
.
– Proces zmiany nazwy nie zrodził się wczoraj. Taka myśl pojawiła się tak naprawdę w momencie, kiedy pracowaliśmy nad kolejną strategią rozwoju gminy i wychodziło to z badań ankietowych czy opinii zewnętrznych. Pośrednio utożsamiany jest ten proces z sytuacją, jaka miała miejsce niedawno, czyli zmianą naszych granic – mówi Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta gminy Słupsk. – Ważne też, że podobny proces zmiany nazwy skutecznie przeprowadzony został już w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku, kiedy gmina Wąbrzeźno stała się gminą Ryńsk. Natomiast co do zasady, sama zmiana nazwy to proces trochę prostszy, jeśli chodzi o zakres opracowań i konsultacji, bo te dotyczą tylko naszej gminy, natomiast finalnie kończy go właściwa decyzja, tak jak miało to miejsce w wypadku decyzji o zmianie granic.
.
Czy w wypadku zmiany nazwy gminy wystarczającym umocowaniem jest wyrażenie woli mieszkańców, tak aby procedura mogła być skuteczna?
.
– Sama wola mieszkańców wyrażona w konsultacjach, waga ich głosów będzie końcowym procesem, który tak naprawdę zdecyduje o tym, czy finalnie wniosek za pośrednictwem wójta gminy Słupsk zostanie złożony do pana wojewody. Natomiast czy zdanie mieszkańców będzie decydujące w tym, czy nazwa zostanie zmieniona, nie wiem. To tak samo, jak okazało się w procesie zmiany granic: zdanie mieszkańców finalnie nie było w stu procentach skuteczne, choć oczywiście zostało wzięte pod uwagę, bo jak wiemy, tereny zamieszkałe nie zostały włączone do miasta Słupska. Ale mam taką nadzieję – mówi Adam Jaśkiewicz – że jeśli otrzymamy mandat społeczny mieszkańców dzisiejszej gminy Słupsk, którzy będą chcieli zmiany nazwy na Gminę Redzikowo, jeśli ich głos będzie na tyle skuteczny i jednoznaczny, żeby ten wniosek złożyć, to nie powinno być wątpliwości pana wojewody, a potem pana prezesa Rady Ministrów. Tak naprawdę nie wchodzimy przecież w żaden proces zmiany granic, jedynie zmieniamy nazwę i z nią się utożsamiamy. Nie wiąże się to z jakimiś zmianami fiskalnymi dla mieszkańców, natomiast musiałyby być zmienione pewne sprawy związane z rozpoznawalnością gminy, takie jak np. pieczątki czy tablice urzędowe.
.
Zdaniem władz podsłupskiej gminy zmiana nazwy byłaby korzystna także dlatego, że wyhamowane zostałyby niepotrzebne emocje narosłe w ostatnim roku w związku z przejęciem przez miasto części jej sołectw, a każdy samorząd pod wyraziście odrębnym szyldem mógłby zacząć pracować na własną markę i nikt nie pomyliłby już Miasta Słupska z Gminą Słupsk czy odwrotnie. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Dyskusja2 komentarze

  1. „Każdy samorząd pod wyraziście odrębnym szyldem mógłby zacząć pracować na własną markę i nikt nie pomyliłby już Miasta Słupska z Gminą Słupsk czy odwrotnie”

    Jeśli zapracować, to może gmina Siemianice? Albo gmina Bierkowo? Redzikowo już jest znane z nazwy w całym kraju. Ci państwo zarządcy jak zwykle na łatwiznę… Eh. Żenada.

Skomentuj