K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Latem rowerem z Redęcina do Gaci

0

Rozpoczęły się prace przygotowujące teren do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Gać i Redęcin w gminie Słupsk. Wykonawcą inwestycji o wartości blisko 2,5 miliona złotych jest firma Krężel Sp. z o.o.

Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana została z końcem września ubiegłego roku. Do tego projektu gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 95 procent jego wartości z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie prowadzone są prace przygotowujące teren na wejście sprzętu budowlanego i rozpoczęcie robót ziemnych. Wycięta została część drzewa, które kolidowały z projektowaną ścieżką rowerową. Dotyczy to nie tylko odcinka od Redęcina do dogi łączącej S6 ze Swołowem, ale również przy samej drodze, już w stronę miejscowości Gać. W przyszłości, taka jest nadzieja władz gminy, ścieżka rowerowa ma prowadzić do samej stolicy Krainy w Kratę.

Zgodnie z umową ścieżka między Redęcinem a Gacią ma być zbudowana w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Patrząc na to z perspektywy rowerzystów, powinni oni skorzystać z niej najpóźniej w sierpniu tego roku. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj