K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowa nawierzchnia

0

Zgodnie z zapowiedzią firmy Engie EC w ubiegłym tygodniu przeprowadzony został remont części nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Słupsku. Jezdnia uległa zniszczeniu w toku prowadzonych robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji cieplnej dla nowych budynków mieszkaniowych. Podmiot zajmujący pas drogowy zobowiązał się do pokrycia na własny koszt szkód powstałych w infrastrukturze.
.
W ubiegłym tygodniu nowa warstwa bitumiczna pojawiła się już na odcinku ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z Żeromskiego w kierunku Wojska Polskiego. Trwają też przymiarki do odtworzenia chodników wzdłuż ulicy Żeromskiego i Mickiewicza okalających deweloperską inwestycję. (jwb)

Skomentuj