K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni uchwalili

0

Dziś, 25 stycznia, podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku zapadło kilka decyzji, które zmieniają miejską przestrzeń publiczną. Dotyczy to przede wszystkim nowego nazewnictwa.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami decyzją radnych przestanie funkcjonować w przestrzeni publicznej nazwa Państwowy Teatr Lalki „Tecza”, a zastąpi ją Teatr Lalki Tęcza. Ta zmiana jest w praktyce nie tylko odbiciem rzeczywistości tej instytucji artystycznej, która od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przestała być utrzymywana przez budżet państwa, a przeszła na „garnuszek” samorządowy. Jest to także powrót do pierwotnej nazwy teatru, która funkcjonowała od czasu jej założycieli, czyli Tadeusza i Elżbiety Czaplińskich. Państwowość przydano mu do nazwy ze względu na przenosiny z Tuchomia do Słupska i przekazanie na siedzibę pomieszczeń będących własnością – jak wtedy określano – społeczną. Obecna zmiana nazwy uprości także i ułatwi prowadzenie rozmów na temat częściowego partycypowania budżetu państwa w działalności Tęczy.

Bez względu na kontrowersje, które pojawiły się podczas konsultacji społecznych, jedna z ulic w dzielnicy Zachód będzie nosiła imię Johna Lennona. Sąsiadować będzie z ulicami, których patronami są między innymi Ryszard Riedel, Andrzej Zaucha, Czesław Niemen czy Agnieszka Osiecka. Niektórzy radni uważali, że Lennon nie spełnia wymogów zapisów prawa lokalnego, które określają osoby mogące być patronami miejscowej przestrzeni publicznej, ponieważ nie miał nic wspólnego z Polską, nie mówiąc już o samym Słupsku. Ostatecznie siedmioro radnych wstrzymało się od głosu, a trzynaścioro było za nadaniem ulicy tej nazwy.

Sporo emocji towarzyszyło też procedowaniu uchwały, która nazywała część parku Zachodniego parkiem im. Ewy i Staszka Szarek. Wątpliwości budziła nieobecność w nazwie deklinacyjnej formy nazwiska patronów oraz użycie zdrobnienia imienia Stanisław. Dodatkowo niezrozumiałe było nadanie patrona pewnej części parku, który w powszechnej już świadomości – a nawet w pismach urzędowych – funkcjonuje jako Zachodni w odróżnieniu od parku Wschodniego na osiedlu Hubalczyków. Tłumaczenia kierownictwa ratusza nie przekonały części radnych i troje z nich było przeciwko nadawaniu nazwy tej części parku w takiej formie, a dwoje wstrzymało się od głosu. Trzynaścioro radnych głosowało za propozycją i w ten sposób teren zielony wzdłuż ulicy Marii Zaborowskiej zyskał nazwę park im. Ewy i Staszka Szarek. (rkh)

Skomentuj