K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultacje w sprawie sygnalizacji świetlnych

0

Zgodnie z zarządzeniem prezydent Słupska od 6 do 27 lutego 2023 roku przeprowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie budowy sygnalizacji świetlnych w dwóch punktach miasta zlokalizowanych na ulicy Banacha w Słupsku przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Westerplatte z Łady-Cybulskiego. Oba zadania infrastrukturalne zakwalifikowały się do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.
.
Przedmiotem planowanych konsultacji są programy funkcjonalno-użytkowe dla dwóch inwestycji związanych z budową sygnalizacji świetlnych przy ulicy Banacha oraz na krzyżówce Łady-Cybulskiego i Bohaterów Westerplatte wraz z poprawą bezpieczeństwa sąsiadującego z nią przejścia dla pieszych. Podczas spotkań i dyżurów urzędnicy będą zapoznawać z opiniami mieszkańców oraz zbierać uwagi i propozycje do opracowywanej dokumentacji projektowej.
.
Uczestnicy konsultacji społecznych mogą zgłaszać swoje wnioski pisemnie, przesyłając je na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ulicy Artura Grottgera 13 lub elektronicznie poprzez kontakt mailowy: [email protected] lub stronę internetową https://slupsk.konsultacjejst.pl.
.
W ramach konsultacji zaplanowane jest również spotkanie z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 16 lutego 2023 roku o godzinie 16 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3. Z kolei w dniach 14 i 21 lutego prowadzone będą dyżury pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w siedzibie placówki przy ulicy Artura Grottgera 13 w godzinach 8-15 w pokoju nr 12 – telefon kontaktowy: 59 848 37 34.
.
Wszystkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców w toku konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla miasta, mogą mieć jednak wpływ na ostateczny sposób realizacji inwestycji. (jwb)

Skomentuj