K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akwaparkowe modernizacje i plany

0

Przeświadczenie o tym, że miasto zafundowało sobie skarbonkę bez dna w postaci Parku Wodnego Trzy Fale, nadal pokutuje wśród wielu słupszczan. Co ciekawe, również wśród tych, którzy mają bezpośredni dostęp do źródłowych informacji o funkcjonowaniu akwaparku. Tymczasem rzeczywistość jest zdecydowanie inna.
.
Wyniki finansowe słupskiego akwaparku jednoznacznie przemawiają na korzyść tej spółki i burzą twierdzenia o utrzymywaniu jej przez podatnika. Dość powiedzieć, że przychody ze sprzedaży komercyjnej swoich usług stanowiły 65% całości, a tylko 32% to wielkość przychodów otrzymywanych za realizację polityki społecznej miasta. Ta polityka obejmuje między innymi korzystanie z akwaparku przez szkoły, stowarzyszenia czy seniorów.
.
– Warto podkreślić, że nie jest to kwota stała, a wynikająca z usług faktycznie świadczonych przez nas miastu – mówi Anna Żołądek, prezes Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku. – Co miesiąc ratusz otrzymuje od nas sprawozdania zawierające między innymi liczbę osób i rodzaj usługi świadczonej dla nich przez nasza spółkę. To jest podstawą do wyliczenia rekompensaty za realizację polityki społecznej.
.
Jak już wcześniej informowaliśmy, dochody ze sprzedaży komercyjnej pozwoliły spółce uporać się ze skutkami ogromnego skoku kosztów wynikającego ze wzrostu cen energii elektrycznej i cieplnej oraz 300-procentowym wzrostem wysokości odsetek kredytowych. Niebagatelną rolę odegrały także działania oszczędnościowe, a wśród nich umowa na dostarczanie ciepła ogrzewającego wodę, produkowanego przez Wodociągi Słupsk. O tym, że spółka Trzy Fale nie spogląda na budżet miasta, jak na źródło swoich finansów świadczy i to, że cały czas ze swojej kasy modernizuje obiekt. Zamierza także rozwijać bazę usług.
.
– Najpilniejszą sprawą jest modernizacja wieży i rur do zjeżdżania – informuje prezes Anna Żołądek. – Wieża jest tym elementem, przez który tracimy najwięcej ciepła. Do tego dochodzą rury, które nie są w żaden sposób izolowane, czego doświadczają zjeżdżający nimi.
.
Pierwszy etap modernizacji słupskiego akwaparku ma się skupić właśnie na wieży i wymianie rur. Środki na to spółka zamierza pozyskać z funduszy europejskich. Przygotowane zostały już plany przebudowy i jej wizualizacja. To może zostać zrobione już w następnym roku. Wcześniej rozbudowana i zmieniona zostanie strefa saun. Zarząd słupskiego akwaparku ma w planach budowę specjalnej strefy dla dzieci, na której brak zwracają uwagę odwiedzający obiekt rodzice. Ale to już w kolejnym etapie projektowanych zmian.
.
– Te zmiany podyktowane są między innymi kolejkami chętnych, które się tworzą do skorzystania z proponowanych przez nas usług – dodaje prezes słupskiego akwaparku. – Należy pamiętać o tym, że komercyjną sprzedaż w ciągu roku szkolnego prowadzimy w dni powszednie dopiero od godziny 16 oraz w weekendy. Chętnym do korzystania firmom, a także szkołom spoza Słupska zmuszeni jesteśmy odmawiać z braku miejsca. Rozwój bazy naszych usług poszerzy jedynie naszą ofertę, ale na pewno nie zaspokoi wszystkich zgłaszanych nam potrzeb.
.
Możliwości modernizacyjne obiektu są także ograniczone czasowo. Tak naprawdę pozostają na te prace jedynie letnie miesiące wakacyjne. Pierwsze zmiany następować będą już w tym roku właśnie wtedy. (rkh)

Fot.: PW Trzy Fale

Skomentuj