K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Węzeł transportowy z PKS-em

0

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na obszarze „Mickiewicza B” w Słupsku dotyczy terenu obecnego dworca autobusowego PKS. Wprowadzenie na ten obszar nowych funkcji jest skutkiem wniosku starostwa słupskiego, a więc właściciela tej firmy przewozowej.

Zmiana lokalizacji dworca autobusowego PKS, czyli przeniesienie jego funkcji na teren budowanego węzła komunikacyjnego, zdaje się zmierzać w oczekiwanym przez miasto kierunku. Pierwszym krokiem w tę stronę jest wniosek starostwa słupskiego o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca PKS i wprowadzenie na ten obszar funkcji mieszkaniowej. Rada Miejska w Słupsku uchwaliła przystąpienie do prac planistycznych z tym związanych.

– Od początku budowy węzła transportowego było wiadomo, że będzie to miejsce dla wszystkich przewoźników – przypominała podczas sesji Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Nie miała to być i nie jest baza autobusowa żadnej firmy, lecz dworzec autobusowy, przesiadkowy. Była nawet deklaracja, że starostwo dołoży się do tego projektu. Dyskusja o przenosinach lub nie dworca PKS wywołana przez byłego prezesa PKS, to już zupełnie inny wątek. Spotkaliśmy się z panem starostą i ustaliliśmy, że złoży on wniosek o wprowadzenie do dokumentów planistycznych funkcji mieszkaniowej i usługowej na terenie obecnego dworca PKS. I tak się stało. To już jest sygnał naszego wspólnego działania, by w jednym miejscu był dworzec dla wszystkich przewoźników krajowych i regionalnych, a budowa przejścia podziemnego pod torami PKP ułatwi komunikację pasażerów z węzłem.

Konsekwencje tych ustaleń dostrzec można było także w kolejnym działaniu. W czasie środowej sesji rozpoczęło się już spotkanie z przedstawicielami wszystkich firm transportu zbiorowego, a jego tematem było zagospodarowanie węzła zgodnie z potrzebami każdej z nich.

Prezydent Słupska zaznaczyła też, że widzi możliwość rozwiązania problemów bazowych powiatowego przewoźnika, o ile ten nie mieściłby się już na terenie obecnej bazy przy ul. Piłsudskiego. Jest szansa na rozbudowę węzła transportowego po przełożeniu torów odstawczych w stronę Kobylnicy. Wtedy zwolniłaby się przestrzeń, którą PKS mógłby wydzierżawić na swoją bazę bezpośrednio przy węźle. (rkh)

Skomentuj