K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

VAT za gaz do zwrotu

0

Początek lutego wiąże się z rozpoczęciem przyjmowania wniosków na refundację VAT od tych mieszkańców Słupska, którzy swoje mieszkania ogrzewają gazem. Ustawowo wprowadzone zostały kryteria dochodowe dla gospodarstw domowych.

– Ten dodatek różni się od tych, którymi objęte były inne inne źródła ciepła – informuje Marcin Treder, dyrektor słupskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – To nie jest stały dodatek kwotowy dla każdego mieszkańca, a jedynie refundacja podatku VAT dla tych, którzy używają gazu do ogrzania swojego mieszkania. Warto pamiętać, że nie jest to świadczenie dla tych, którzy korzystają z gazu w swojej kuchni lub dla podgrzania wody, a używane gazowe źródło ciepła musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym elementem jest kryterium dochodowe. Refundacja przysługuje, gdy miesięczne dochody gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł, a gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł na osobę. Mowa jest tu dochodach netto liczonych za rok 2021 w przypadku wniosków, które wpłyną do końca lipca. Natomiast wnioski które wpłyną od 1 sierpnia będą klasyfikowane w kontekście dochodów z roku 2022. Refundacja VAT dotyczy zużycia gazu w całym roku 2023.

Do wniosku należy dołączyć opłaconą fakturę, na podstawie której określona zostanie wysokość dofinansowania. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową, to znaczy jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

– Wnioski można składać jednorazowo za cały rok 2023, po zebraniu i opłaceniu wszystkich faktur, albo cyklicznie, czyli w momencie, kiedy te faktury będą spływały – dodaje Marcin Treder.

Wniosek można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15 D (pokój nr 12 na parterze, w godz. 8-14 w dni powszednie. Możliwe jest to również za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub pocztą na adres MOPR. Wzór wniosku i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej słupskiego MOPR. (opr. rkh)

Skomentuj