K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dodatkowy nabór na granty dla rodzin pegeerowskich

0

Rzecznik prasowy słupskiego ratusza Monika Rapacewicz przekazała informację o terminie przyjmowania oświadczeń i dokumentów od osób ubiegających się w dodatkowym naborze o granty dla rodzin pegeerowskich. Poniżej treść informacji.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przystąpienia do projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i mając na uwadze równość szans wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych, uprzejmie informuję, iż oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane od godz: 7:30 od 14:30 w dniu 3.02.2023 r. w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Ponadto informuję, że po wstępnej weryfikacji złożonych dokumentów, zostanie nadany indywidualny numer do każdego oświadczenia, który weźmie udział w publicznym losowaniu.
Informacja o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania zostanie ogłoszona za pośrednictwem strony internetowej Miasta Słupska oraz przez system Librus w szkołach.

Dodatkowy nabór na przyznanie wsparcia dla 20 uczniów w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Z programu może skorzystać uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej spełniający łącznie trzy warunki, tj.:

1. zamieszkuje na terenie Miasta Słupska,

2. jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekunem prawnym) pani/pana, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR,

3. nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020-2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.” (opr. rkh)

Dokumenty do pobrania – na stronie miejskiej www.slupsk.pl – link bezpośredni https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/dodatkowa-rekrutacja-w-ramach-programu-granty-ppgr-wsparcie-dla-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym

Skomentuj