K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminne inwestycje in-house

0

Formuła in-house wiąże się z tym, że przedsięwzięcie realizowane jest we własnym zakresie, w ramach własnego przedsiębiorstwa, co w tym wypadku w odniesieniu do Gminy Słupsk oznacza, że wykona je Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach.
.
Chodzi o dwa zadania inwestycyjne zaplanowane do przeprowadzenia w roku bieżącym. Dotyczą dwóch lokalizacji – Krępy Słupskiej i osiedla Kwitnące Ogrody, gdzie podpisana dziś umowa zakłada powstanie zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej, oraz miejscowości Jezierzyce w rejonie Stacji Hodowli Roślin, w której zmodernizowana zostanie sieć wodno-kanalizacyjna z przyłączami.
.
Na realizację obu etapów inwestycji ZGK ma 12 miesięcy. Całkowita wartość zadania wynosi 2,4 miliona złotych brutto, natomiast dofinansowanie przyznane w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych sięga 2 milionów złotych.
.
Podczas podpisania umowy z gminą obecni byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego – Monika Kasińska, dyrektor Rozwoju Regionu Pomorskiego i Marek Drażba, starszy specjalista ds. sprzedaży. (jwb)

Skomentuj