K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gać i Sycewice w sieci przesyłowej

0

Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z elementów transformacji energetycznej Polski. Na Bałtyku planowana jest instalacja wiatraków, z których wyprodukowany prąd dostarczony zostanie liniami przesyłowymi na ląd do stacji abonenckich i dalej do gospodarstw domowych. Inwestycje związane z budową niezbędnej dla farm wiatrowych lądowej infrastruktury dadzą też możliwości współpracy inwestorów z wykonawcami i lokalnymi przedsiębiorcami.
.
W dniu wczorajszym, 7 lutego, Wojewoda Pomorski podpisał kolejną decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Krzemienica – nacięcie linii Słupsk – Żydowo Kierzkowo”. Chodzi o poszczególne działki zlokalizowane w granicach gminy Słupsk – obręb Gać i gminy Kobylnica – obręb Sycewice PGR.
.
Przedsięwzięcie pozwoli na wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych i wprowadzenie jej do krajowego systemu energetycznego. Aby zadanie było możliwe do zrealizowania, potrzeba m.in. odpowiedniej infrastruktury lądowej. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa dwutorowej linii 400 kV, łączącej planowaną stację elektroenergetyczną 400 kV Krzemienica z istniejącą linią 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo. Długość napowietrznej linii wyniesie około 900 metrów.
.
Najbardziej zaawansowany projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego to Balic Power. Farma wiatrowa powstaje na Bałtyku w odległości 22 kilometrów od brzegu w okolicy Łeby i Choczewa. Dzięki niej rocznie zasilanych czystą energią będzie około 1,5 miliona gospodarstw domowych przez ponad 25 lat. (jwb)

Skomentuj