K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Msza z kaszubską liturgią słowa

0

W najbliższą niedzielę, 12 lutego, o godzinie 14 w kościele pw. Świętego Jacka w Słupsku odprawiona zostanie Msza Święta z liturgią słowa w języku kaszubskim. To praktyka zainicjowana 30 lat dzięki Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu w Słupsku. Takie nabożeństwa odbywają się cztery razy do roku, zazwyczaj w drugą niedzielę drugiego miesiąca każdego kwartału. W najbliższą niedzielę zostanie ono odprawione już po raz 111. Od niedawna mszę celebruje ksiądz Karol Węsierski z Sianowa. (jwb)

Skomentuj