K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Planowanie strefy przemysłowej

0

Miasto powoli wkracza w fazę projektów, które mają służyć późniejszym inwestycjom. Na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zamieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego nowej strefy przemysłowej.

Na zagospodarowanie terenów między innym przejętych od gminy Słupsk miasto otrzymało blisko 80 milionów złotych z funduszu rządowego Polski Ład. Nowa strefa przemysłowa zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części miasta, czyli na całym terenie pomiędzy ulicami 3 Maja i Grunwaldzka, łącznie z terenami, które są Słupskiem od nieco ponad miesiąca.

– Ten program funkcjonalno użytkowy będzie w połowie tego roku podstawą do ogłoszenia przetargu w formie „zaprojektuj i zbuduj” – informuje Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Inwestycja ta obejmuje budowę pięciu kilometrów dróg. Będzie to przedłużenie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Strzelina, czyli cały odcinek w naszych wcześniejszych granicach, jak i ten, który poza byłe granice wykracza. Ulica zachodnia, która w tej chwili prowadzi do nowego cmentarza będzie się łączyła z całym kompleksem dróg w nowej dzielnicy mieszkaniowej. Dodatkowo zbudowana będzie ulica Miłosza, czyli na odcinku od ronda na ringu do ulicy Zachodniej. Ta inwestycja przewiduje nie tylko zakres drogowy, ale też wodno-kanalizacyjny. Miasto bierze na siebie całość uzbrojenia komunikacyjnego, teletechnicznego oraz wodnego i związanego z odbiorem ścieków.

Dyrektor Orłowski podkreśla, że inwestycja ta jest planowana jako uzbrojenie terenu przemysłowego. Będą na tyle szerokie pasy techniczne, żeby późniejsza budowa sieci nie wiązała się z rozkopywaniem jezdni i chodników. Miasto ma obowiązek do 1 września ogłosić przetarg na realizację tej inwestycji. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj