K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rewitalizacja na Niemcewicza i Moniuszki

0

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich Słupska w dużej mierze dotyczy ciągów komunikacyjnych. Program realizowany jest sukcesywnie, chociaż i w tutaj nie brakuje problemów.

W najnowszych planach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku znalazły się remonty dwóch ulic – Moniuszki i Niemcewicza. Na razie pojawiły się zapytania ofertowe o sporządzenie dokumentacji projektowej obu tych zadań.

– Są to ulice objęte gminnym programem rewitalizacji w zakresie poprawy stanu technicznego jezdni – informuje Tomasz Orłowski, dyrektor ZIM w Słupsku. – Te projekty dotyczą budowy nowych kolektorów deszczowych oraz przebudowania jezdni. Przy obu ulicach jest już zainstalowane nowe oświetlenie, a przy Niemcewicza mamy już nowy chodnik. Teraz dokładamy ten ostatni element.

Sporządzona dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i drogowe na tych ulicach. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj