K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stypendia dla artystów i popularyzatorów kultury

0

Można już składać wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury. O wsparcie mogą starać się osoby, które realizują własne działania artystyczne w zakresie literatury, muzyki, teatru, sztuk wizualnych czy filmu, tworzą projekty artystyczne bądź upowszechniające kulturę, a także te, które biorą czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach czy zadaniach kulturalnych.
.
Zasady przyznawania stypendium reguluje Uchwała nr LII/772/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku, termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 15.30. Niezbędne dokumenty należy dostarczyć osobiście do słupskiego ratusza – pokój nr 6, plac Zwycięstwa 3 – lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym obowiązuje data wpływu wniosku do urzędu.
.
Stypendium ma charakter indywidualny i przyznawane jest osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w Słupsku. Pieniądze mogą być także przyznane, jeśli przedmiot projektu stypendialnego takiej osoby związany jest ze Słupskiem.
.
Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje prezydent Słupska po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej. (jwb)

Skomentuj