K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kamienice pięknieją

0

W ramach tegorocznej edycji miejskiego programu dotacyjnego, z którego środki przeznaczane są na remont bądź modernizację nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, zgłoszone zostały aż 32 projekty. Wczoraj, 13 lutego, w wydziale zarządzania funduszami słupskiego ratusza prace nad oceną formalną wniosków rozpoczęła komisja, która w kolejnym etapie dokona ich oceny merytorycznej.
.
Miejski program dotacyjny cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ do jego drugiej edycji zgłoszono aż 32 wnioski o dofinansowanie planowanych remontów i modernizacji słupskich kamienic. Warunkiem było odnowienie frontowych elewacji, aby ta historyczna tkanka miasta wizualnie wzbogacała miejską przestrzeń. O wsparcie finansowe mogły ubiegać się podmioty, których nieruchomości znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Jej utworzenie w 2021 roku dało szansę właścicielom i użytkownikom wieczystym, w tym także wspólnotom mieszkaniowym, na zwrot części kosztów związanych z rewitalizacją ich kamienic. Wczoraj w ratuszowym wydziale zarządzania funduszami do prac nad weryfikacją zgłoszonych wniosków przystąpiła komisja kwalifikacyjna, która teraz dokona ich formalnej i merytorycznej oceny.
.
Jak informuje Urząd Miejski w Słupsku, dotacja może być przeznaczona na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie części wspólnych budynków, a także na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 50 procent faktycznie poniesionych nakładów netto, bez VAT, jednak nie może przekraczać 100 tysięcy złotych na jedną nieruchomość.
.
W ubiegłym roku w ramach pilotażowej edycji programu środki z puli miliona złotych przeznaczono na przeprowadzenie remontów i poprawę estetyki kamienic, w tym klatek schodowych, dachów i przede wszystkim fasad. Wśród zakwalifikowanych do programu ostatecznie znalazły się nieruchomości zlokalizowane przy Starym Rynku 5, ulicy Anny Łajming 4, Wojska Polskiego 37, przy placu Dąbrowskiego 4, Kołłątaja 7, Konopnickiej 17, Deotymy 14 oraz Świętopełka 2.
.
Efekty prac rewitalizacyjnych już widać. Piękną szatę podziwiać można pod wszystkimi adresami nieruchomości zgłoszonych do programu i każda robi wrażenie. Wśród nich mieści się m.in. rozpoznawalna przez wszystkich słupszczan dawna mieszczańska kamienica przy Starym Rynku, w której pod numerem 5 od niemal 200 lat prowadzona jest działalność farmaceutyczna, czy np. kamienica przy Wojska Polskiego 37, gdzie wyeksponowane zostały maszkarony nadokienne wysokiego parteru i boniowana fasada. / Joanna Wojciechowicz-Bednarek

Skomentuj