K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Woda i zieleń – cywilizacyjne wyzwanie

0

Problem właściwego gospodarowania wodami opadowymi z punktu widzenia środowiska naturalnego dotyczy nie tylko aglomeracji miejskich. Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenie na temat bioróżnorodności, która nierozerwalnie wiąże się z tym problemem.

Wczoraj informowaliśmy o postępach w realizacji programu trawników deszczowych, który to w praktyce ma współtworzyć system małej retencji dla wód opadowych. Obejmuje on nie tylko odpowiednie kształtowanie terenów zielonych, ale również nasadzenia różnorodnych roślin. Teraz pojawia się okazja, by pogłębić wiedzę na ten temat. Słowińska Grupa Rybacka przyjmuje już zgłoszenia do udziału w szkoleniu z zakresu bioróżnorodności i jej ścisłych związków z gospodarowaniem wodami opadowymi.

– Szkolenie adresujemy do wszystkich zainteresowanych tym tematem – mówi Magdalena Kadłubańska z Słowińskiej Grupy Rybackiej. – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu jet wyzwaniem cywilizacyjnym dla nas wszystkich. Dotyczy ono w takim samym stopniu terenów będących w zarządzie osób fizycznych, wspólnot lokalnych jak i samorządów.

Podczas szkolenia, które odbędzie się 23 lutego o godz. 10 w siedzibie SGB w Przewłoce (ul.. Ustecka 8) będzie można poznać dziesięć powodów, dla których warto budować zielone dachy i dowiedzieć się w jaki sposób zielono-niebieska infrastruktura przeciwdziała podtopieniom w różnych aglomeracjach. Prowadzący szkolenie podzieli się także wiedzą na temat zdolności retencyjnych i rodzajów kwietnych łąk oraz o ostojach bioróżnorodności, jakimi są stawy i zbiorniki retencyjne.

Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o kontakt telefoniczny z (tel. 59 307 07 57), mailowy poprzez adres [email protected] bądź osobisty w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej ul. Ustecka 8 w Przewłoce. (opr. rkh)

Skomentuj