K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontynuacja programu in vitro

0

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęty został lokalny program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą in vitro. Program będzie funkcjonował w latach 2023 – 2027 i miasto przeznaczy na to 400 tys. zł.

Program zakłada dofinansowanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji in vitro w wysokości do 6 tysięcy złotych dla jednej pary do jednej procedury lub dofinansowania do dwóch procedur (do 6 000 zł na każda) w sytuacji, gdy pierwsza była nieskuteczna. Każdego roku dofinansowanie otrzyma około 16 par, co w okresie 4-letnim daje liczbę 64 par.

Program zakłada 5-letni okres realizacji, z czego finansowanie będzie dotyczyć 4 lat, ponieważ ostatni rok realizacji programu przeznaczony jest na złożenie stosownych sprawozdań. Jeśli w trakcie trwania programu Samorząd Miasta Słupska zmieni poziom finansowania, automatycznie wpłynie to na liczbę osób uczestniczących w programie. Jednocześnie w przypadku finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego ze środków budżetu Państwa, Miasto Słupsk może zawiesić niniejszy program lub zakończyć jego realizację .

W trakcie realizowania poprzedniej edycji tego programu w latach 2018 – 2022, skorzystało z niego 78 par. W wyniku przeprowadzonych procedur zapłodnienia pozaustrojowego urodziło się 33 dzieci. Jeszcze w tym roku 9 par objętych programem czeka na przyjście na świat potomstwa. (opr. rkh)

Skomentuj