K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odpowiedź na działkową interpelację

0

Przed niespełna tygodniem, w materiale zatytułowanym „Interwencja działkowców”, szeroko informowaliśmy o interpelacji dwojga słupskich radnych – Beaty Chrzanowskiej i Wojciecha Gajewskiego – dotyczącej planowanego przebiegu ulicy Banacha między ogrodami działkowymi. Teraz radnym udzielona została przez ratusz odpowiedź.

Przypomnijmy. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Kolejarz zgłosili radnym, że planowana budowa ulicy wkroczy na teren 28 działek, przez co zmniejszy ich powierzchnię o tyle, że stracą one status ogrodu (będą miały mniej niż 300 m kw.). Projekt przebudowy ulicy Banacha – zdaniem działkowców – został zmieniony i straty ma ponieść tylko ROD „Kolejarz”, chociaż w styczności z pasem drogowym są także działki należące do ROD XX-lecia. Interpelujący w imieniu działkowców radni zainteresowali się także przebiegiem konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji oraz zgodą miasta na postawienie betonowego płotu wzdłuż działek ROD XX-lecia.

W odpowiedzi ratusza na kwestie poruszone przez radnych można przeczytać, że »na etapie projektowym nie dokonywano zmiany przebiegu drogi. Od pierwszej koncepcji, która była poddawana konsultacjom w 2020 roku, inwestycja planowana jest do realizacji z wykorzystaniem terenu przewidzianego pod pas drogowy po północnej stronie ulicy Banacha. Takie rozwiązanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”, uchwalonym 29 grudnia 2004 roku«. W dalszej części odpowiedzi wiceprezydent Marek Goliński zapewnia, że »nie jest przewidywane włączenie do pasa drogowego terenów działek poza zakresem ustalonym wyżej wskazanym planem. Wręcz przeciwnie, zakres pasa drogowego jest ograniczany do minimum. Przyjęte rozwiązanie rozbudowy drogi z wykorzystaniem tylko północnej rezerwy terenowej wynika z racjonalnego rachunku ekonomicznego. Za każdy teren ogrodów działkowych zagospodarowanych pod drogę obowiązane jest do wypłaty odszkodowań za infrastrukturę (np. ogrodzenia i altany) oraz nasadzenia. Dlatego tez rozbudowa drogi z wejściem na tereny ogrodów działkowych również od strony południowej byłaby niegospodarnością, powiększając w bardzo znacznym stopniu koszt inwestycji o odszkodowania za ogrodzenie ogrodów działkowych oraz liczne altany (których od strony południowej bezpośrednio przy drodze jest więcej niż od strony północnej).«

Ratusz odpowiedział też, że konsultacje społeczne w tej sprawie prowadzone były w terminie 28.09 – 20.10. 2020 r., a udział w nich brał również ROD Kolejarz. Budowa betonowego płotu wzdłuż działek ROD XX-lecia nie była prowadzona przez miasto. Nie ma też możliwości powrotu do pierwotnych planów, ponieważ istniejące nie były w ogóle zmieniane. Na dodatek istnieje już pełna dokumentacja przebudowy, wydane są pozwolenia, a inwestycja rozpocznie się po uzyskaniu potwierdzenia otrzymanego dofinansowania. (opr. rkh)

Skomentuj