K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Orlik do modernizacji

0

Kompleks boisk przy ulicy Wiatracznej w Słupsku będzie modernizowany. O takiej możliwości informowaliśmy już w listopadzie ubiegłego roku. Pieniądze na ten cel pozyskał Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Miło mi poinformować, że dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 229.506 złotych na modernizację kompleksu boisk typu orlik przy ulicy Wiatracznej – mówiła podczas konferencji prasowej Agnieszka Klimczak, dyrektor SOSiR-u. – Całkowita wartość tego zadania to 695 tysięcy złotych, więc środki pozostałe zapewnia nam budżet miasta. W termonie do 31 lipca tego roku planujemy wykonać niezbędne prace, wymagające już pilnej interwencji. Chodzi przede wszystkim o poprawę nawierzchni boiska do piłki nożnej. To boisko jest oblegane. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 19 korzystają z tego miejsca kluby i stowarzyszenia sportowe, a obecna nawierzchnia straciła już swoje podstawowe parametry. Modernizacji i remontu wymagają też piłkochwyty i zaplecze szatniowo-sanitarne. Mamy już pełną dokumentację i teraz pozostaje nam tylko wyłonić wykonawcę.

Korzystający z orlika muszą liczyć się z utrudnieniami w trakcie prac modernizacyjnych. SOSiR będzie się starał, by roboty związane z nawierzchnią wypadły w okresie wakacyjnym. Orlik przy ul. Wiatracznej jest użytkowany od 2009 roku, natomiast drugi kompleks boisk przy ul. Krzywoustego jest o rok młodszy, ale też wymaga już modernizacji. Jeśli program ministerialny będzie kontynuowany, to SOSiR również będzie aplikował o środki z niego. Tym bardziej, że pełna dokumentacja dotycząca remontu drugiego orlika jest także gotowa. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj