K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w ratuszowych strukturach

0

Z dniem 1 marca tego roku wchodzą w życie zmiany w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zgodnie z jego zapisami w miejsce Straży Miejskiej w Słupsku oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Słupsku zostaje utworzony Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku. Szefem tego wydziału będzie komendant straży miejskiej i zarządzania kryzysowego.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w miejsce dotychczasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaje utworzone Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego. Mieści się ono w budynku przy ul. Grottgera 13. Tutaj należy kierować wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, obroną cywilną oraz wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny.

Podstawowe numery kontaktowe:

1. Komendant straży miejskiej i zarządzania kryzysowego: tel. 59 843 32 17, e-mail: [email protected]

2. Pion Straży Miejskiej:
tel. alarmowy 986, tel. 59 843 3217, fax 59 843 3217, e-mail: [email protected]

3. Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego:
tel. 59 842 64 67, kom. 693 390 025 (SMS), e-mail: [email protected]

4. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (w dotychczasowej siedzibie ul. Rynek Rybacki 2):
Kieruje nim zastępca ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego: tel. 59 848 84 93, e-mail: [email protected]

W kompetencjach tego pionu są następujące sprawy:
– wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (kwalifikacja wojskowa, świadczenia na rzecz obrony, szczególne uprawnienia): tel. 59 848 84 95, e-mail [email protected]
– z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (zgromadzenia, imprezy masowe, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, akceptacja lotów nad miastem, programy i komisje w sprawie bezpieczeństwa, współpraca z KMPSP W Słupsku, finanse): tel. 59 848 84 97, e-mail: [email protected]
– z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej: tel. 59 848 84 96, e-mail: [email protected]
– dotyczące uchodźców z Ukrainy: tel. kom. (dedykowany) 601 400 082, tel. 59 848 84 96, e-mail: [email protected] (opr. rkh)

Skomentuj