K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gminna reakcja na akcję miasta

0

Jak już zapowiadaliśmy, wczoraj (28 lutego) odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Słupsk. Zwołana została w reakcji na uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku wszczynającą procedurę powiększenie miasta o kolejne obszary tej gminy.

Informację o treści uchwał przyjętych przez gminnych radnych zamieszczona została na stronie internetowej gminy. Stanowisko radnych wobec kolejnych zakusów miasta na tereny wiejskie jest jednoznaczne. „Rada Gminy Słupsk wyraża stanowczy protest i oburzenie wobec kolejnej próby aneksji obszarów Gminy Słupsk w granice administracyjne Miasta Słupska. Sprzeciwiamy się działaniom władz samorządu miejskiego, które ponownie prowadzić będą do podziałów, napięć i wzajemnych antagonizmów wśród mieszkańców całego regionu słupskiego. Apelujemy do mieszkańców Gminy Słupsk o solidarność i aktywny udział w działaniach, które mają na celu obronę granic Gminy Słupsk. Podjęta przez Radę Miejską Uchwała to wyraz braku poszanowania, dla woli mieszkańców Gminy Słupsk jak również brak poszanowania dla decyzji Rady Ministrów, która już 25 lipca 2022 wydała Rozporządzenie w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska, uwzględniając apel władz i mieszkańców Gminy Słupsk o to, aby wszyscy mieszkańcy pozostali w Gminie Słupsk”.

Radni jednogłośnie przyjęli także drugą uchwałę, która dotyczy przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych gminy Słupsk. Chodzi o włączenia do obszaru gminy Słupsk terenów, które od 1 stycznia 2023 roku weszły w granice miasta w związku z zakończeniem procesu zmiany granic administracyjnych w roku 2022. Inicjatywą tą objęte zostały 304 ha, a więc mniej niż 1/3 tego obszaru, o który gmina została pomniejszona z dniem 1 stycznia tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj