K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nauczane w nowej rzeczywistości

0

W miniony poniedziałek w słupskim ratuszu zainaugurowana została trzecia edycja Edukacji Nowej Generacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnego samorządu, władz oświatowych, Akademii Pomorskiej i dyrektorzy szkół podstawowych Słupska.

Edukacja Nowej Generacji jest projektem realizowanym wspólnie przez ratuszowy wydział edukacji i Akademię Pomorską w Słupsku. Założeniem i celem jest kształcenie nauczycieli i przystosowanie ich do wymogów nowoczesnego nauczania, a jednocześnie – co wynika ze strategii rozwoju słupskiej oświaty – ma on służyć opracowaniu indywidualnej dla każdej ze szkół strategii transformacji i przygotowaniu liderów do przeprowadzenia zaplanowanych w poszczególnych placówkach zmian. Te procesy wymagają od nauczycieli systemowego podejścia do zachodzących w szkołach zmian, do tworzenia zupełnie nowej sytuacji dla uczniów. Program przygotowuje pedagogów również do rozwoju własnego, do tego, żeby mogli wykorzystać swój potencjał w sytuacji nowej rzeczywistości.

W inauguracji trzeciej edycji tego programu uczestniczyli także nauczyciele klas IV-VIII ze słupskich szkół. Po zakończeniu uroczystości 22. z nich otrzymało symboliczne indeksy. (opr. rkh)

Fot. UM Słupsk

Skomentuj